Geplaatst op

Green Friday voor de otter


ARK Natuurontwikkeling

29-nov-2019 – Vorige week bracht Nature Today het goede nieuws dat de otterpopulatie in Nederland toeneemt. Maar ook de trieste kanttekening dat het aantal verkeersslachtoffers erg hoog blijft. Dat laatste is helaas ook het geval in de Gelderse Poort. ARK gaat de otter daar helpen, zodat het aantal verkeersslachtoffers er afneemt. Help ook mee en maak van deze Black Friday een Green Friday voor otters!

Onlangs werd in natuurgebied de Gelderse Poort bij Nijmegen weer een otter doodgereden. Zo kreeg de zich langzaam herstellende otterpopulatie in het rivierengebied opnieuw een gevoelige tik. De acht otters in de Gelderse Poort en omgeving zijn nu nog maar met zeven. Ofschoon otters een reputatie hebben als waterbewoner, zijn ze gewend ‘s nachts grote afstanden (vele kilometers) lopend af te leggen langs de oevers. Ze zwemmen daarbij niet graag onder bruggen door en gaan ook niet graag door duikers. Daarom steken ze dan de weg over. Met alle gevolgen van dien. Maar we kunnen de otter helpen. 

De otter keert terug in de Gelderse Poort (Bron: Dwaalfilm)

Zetje in de rug voor de otter

Maak van Black Friday een Green Friday

We kunnen alle hulp gebruiken om de Gelderse Poort veilig doorkruisbaar te maken voor otters. Maak daarom van Black Friday een groene vrijdag voor otters. Kijk op www.ark.eu/helpdeotter wat je kunt doen om te helpen of lees meer over deze jubileumactie.

Tekst: ARK Natuurontwikkeling
Illustratie: Jeroen Helmer
Foto: Hugh Jansman, Wageningen Environmental Research (Alterra)

De otter als boegbeeld voor waterrijke natuur