Meld hier jouw tekenbeet

Registreer een tekenbeet op www.tekenradar.nl en doe mee aan het onderzoek naar teken van het RIVM en Wageningen University.

Tekenbeet melden

Tekenradar.nl is sinds de oprichting in 2012 door het RIVM en Wageningen University een platform met een groot bereik onder het Nederlands publiek, waarin voorlichting over tekenbeten en de ziekte van Lyme hand in hand gaat met citizen science based onderzoek.

Tekenradar.nl heeft als doel om actuele informatie te verschaffen over teken en de ziekte van Lyme:

  • Door actuele informatie te geven over het verwachte activiteitsniveau van nimfen in Nederland. We verwachten dat met deze informatie meer mensen actief aan preventie zullen doen.
  • Door mensen te attenderen op de kans op tekenbeten en de ziekte van Lyme gevallen in Nederland, hoe vaak en onder welke omstandigheden een tekenbeet of erythema migrans(?) leidt tot (ernstige) klachten door de ziekte van Lyme, en hoe vaak aanhoudende klachten ontstaan. We verwachten dat met deze informatie meer mensen zich bewust worden van de risico‚Äôs en risicofactoren.
  • Door actief en frequent communiceren van de onderzoeksresultaten van Tekenradar.nl naar het brede publiek en specifieke doelgroepen.

Onderzoek uit te voeren naar tekenbeten en de ziekte van Lyme:

  • Onderzoek naar de oorzaken van langdurige klachten na behandeling voor de ziekte van Lyme.
  • Onderzoeken of preventief antibioticagebruik na een tekenbeet de ziekte van Lyme kan voorkomen.
  • Bepalen wat voorspellende risicofactoren zijn voor het oplopen van een tekenbeet en voor het ontwikkelen van acute en/of aanhoudende klachten.
  • De impact van de ziekte van Lyme meten op zorggebruik, ziekteverzuim en kwaliteit van leven.
  • Onderzoek naar hoe vaak het teken encefalitisvirus (TBEV), Borrelia miyamotoiAnaplasma phagocytophilum, Neoehrlichia mikurensis, Rickettsia species of Babesia species een acuut koortsend ziektebeeld na een tekenbeet veroorzaken en hoe deze ziekten het beste aangetoond kunnen worden.