Natuurjournaal 11 september

Zilverplevier bereikt Nederland en zwavelzwam overal te zien

De zilverplevier is een stevige steltloper die alleen in de Russische toendra broedt. Met het najaar in aantocht is deze soort weer onderweg naar Nederland, om hier te overwinteren of om door te trekken. In de zomer zijn de aantallen in Nederland laag, maar vanaf nu wordt de kans om een zilverplevier te zien weer groter. Je kunt ze met name in het Waddengebied en de Delta vinden. Ze zoeken er voedsel op slib dat net is drooggevallen tijdens eb.

Zilverplevier (Bron: Piet Munsterman, Saxifraga)

Overal duiken nu zwavelzwammen op. Die heten natuurlijk niet voor niets zo: zwavelgeel tot soms diep oranje zijn ze. De zwavelzwam is een zogenaamde necrotrofe parasiet: hij doodt én hij eet op. Hij komt vooral voor op eiken en zorgt voor bruinrot, een rottingsverschijnsel in de vorm van een bruine verkleuring. De boom begeeft het op zeker moment. Deze zwam komt overal voor in Nederland en elders in de wereld. In het Engels heet hij de ‘chicken of the woods’, omdat smaak en textuur doen denken aan kippenvlees. Het eten ervan is trouwens niet geheel zonder gevaar, sommige mensen zijn allergisch. Over het algemeen komen er heel veel hoeden boven elkaar uit één stam, soms tot metershoge etages.

Zwavelzwam (Bron: Mike Hirschler)