Natuurjournaal 12 november

Voortplantingstijd wild zwijn breekt aan en blauwe kiekendief overwintert in Nederland

Herfst betekent voor het wild zwijn twee dingen: veel eikels en beukennootjes om te eten en tijd om zich voort te planten. Van november tot januari vindt de voortplantingstijd plaats. Mannetjes vechten met elkaar om de vrouwtjes. Ze ontwikkelen in de bronsttijd een dikke plaat bindweefsel op hun schouders en op de zijkant van hun borst. Dat is wel nodig, want de gevechten gaan er heftig aan toe: er vallen zelfs vaak doden. De overwinnaar paart met de vrouwtjes, die in de lente jongen zullen krijgen.

Wild zwijn (Bron: Fra298)

Het aantal broedgevallen van de blauwe kiekendief is sinds 1990 sterk afgenomen, er zijn vandaag de dag nog maar weinig broedvogels in Nederland. Blauwe kiekendieven die in Scandinaviƫ en Noord-Rusland broeden, trekken daar weg en overwinteren in West- en Zuid-Europa en deels ook in Noord-Afrika. Ook in Nederland overwintert de blauwe kiekendief. Ze zijn dan met name te vinden op plaatsen met veel ruigte en riet.

Blauwe kiekendief (Bron: Piet Munsterman)

Tekst: Marjolein Mooij, NatureToday.nl
Foto’s: Fra298, Flickr; Piet Munsterman, Saxifraga