Natuurjournaal 14 juli

De eerste zwermen spreeuwen en bloeiende kwelders

Nu de jongen van de spreeuw zijn uitgevlogen, is het broedseizoen ten einde. De spreeuwen komen bij elkaar in grote groepen rond hun slaapplek. Op deze plekken zijn de spectaculaire zwermen van duizenden spreeuwen in de lucht te zien. De komende maanden komen ook de spreeuwen uit Noord- en Oost-Europa naar Nederland en wordt het schouwspel in de lucht op steeds meer plekken opgevoerd.

Een zwerm spreeuwen (Bron: Hehaden, Flickr)

In kwelders, die regelmatig door de zoute zee onder water worden gezet, staan nu steeds meer planten in bloei. Hier groeien vooral taaie planten die deze omstandigheden weten te doorstaan. Een voorbeeld hiervan is zeealsem, een lichtgrijs plantje met kleine gele bloemen. Samen met het paarse lamsoor toveren zij de kwelder om in een bloeiend heideveld. Dit uitzicht kwam vroeger veel meer voor, toen ruim een kwart van Nederland uit kwelders bestond. Kwelders zijn nu nog te vinden als zeldzame natuurgebieden. Waar de zee nog wel vrij kan het land op kan stromen, vind je nu deze bloeiende velden.

Kwelder met lamsoor en zeealsem (Bron: Dr Mary Gillham Archive Project, Flickr)