Natuurjournaal 15 november

Jongen van de huisspitsmuis zijn volwassen, boerenzwaluw overwintert in Afrika

De laatste jongen van de huisspitsmuis zijn inmiddels volwassen en moeten zich, net als hun soortgenoten, op de winter voorbereiden. Huisspitsmuizen houden geen winterslaap, maar zoeken in de winter wel elkaars gezelschap op in hun hol. Verder zijn ze actief bezig met voedsel zoeken, want ze moeten elke dag hun lichaamsgewicht aan voedsel binnenkrijgen. Naast allerlei kleine dieren eet de huisspitsmuis, net als sommige haasachtigen, ook zijn eigen uitwerpselen op. Soms verteren prooien namelijk maar half, terwijl ze nog wel voldoende voedingsstoffen bevatten.

Huisspitsmuis, (Bron: Rudmer Zwerver)

De herfst is in volle gang, hoewel je dat aan de hand van de temperaturen van de afgelopen tijd misschien niet zou zeggen. Herfst in Nederland betekent dat de boerenzwaluw hier bijna niet meer te vinden is. Er worden nog wel individuen waargenomen, maar het grootste deel van de vogels is nu in Afrika. Hun overwinteringsgebied is enorm: ‘onze’ boerenzwaluwen verspreiden zich met name over Kameroen, Gabon, Democratische Republiek Congo en de Centraal-Afrikaanse Republiek. Er is zelfs een vogel bekend die helemaal naar Botswana vloog!

Boerenzwaluw (Bron: Heather Paul)

Tekst: Marjolein Mooij, NatureToday.nl
Foto’s: Rudmer Zwerver, Saxifraga; Heather Paul, Flickr