Natuurjournaal 17 september

Atalanta’s en oeverzwaluwen trekken naar het zuiden

De laatste tijd worden er veel atalanta’s gezien. Ze trekken in groepjes naar het zuiden. Soms vliegen er wel honderden voorbij op één dag! De atalanta is een trekvlinder, die heen en weer vliegt tussen Zuid- en Noord-Europa. Volwassen vlinders trekken in het voorjaar naar (onder andere) Nederland. Hier brengen ze een nieuwe generatie voort, die soms zelf ook weer nakomelingen krijgt. Die tweede of derde generatie vlinders vliegt nu naar Zuid-Europa. Sommige overwinteren als vlinder, anderen leggen eieren en sterven voor de winter.

Oeverzwaluw (Bron: Mark Zekhuis)

Net als de atalanta trekt ook de oeverzwaluw nu naar het zuiden. Hij gaat wel een stukje verder dan de atalanta, zijn overwinteringsgebied is helemaal in de Sahel. Oeverzwaluwen trekken in groepen, die soms erg groot kunnen worden. Samen trekken is veiliger dan alleen. Hoeveel oeverzwaluwen we volgend jaar weer in Nederland kunnen verwachten, hangt af van de omstandigheden in de Sahel. Als het daar erg droog is, keren er minder terug naar Nederland.

Tekst: Marjolein Mooij, NatureToday.nl
Foto’s: Bart Vastenhouw, Saxifraga; Mark Zekhuis, Saxifraga