Natuurjournaal 2 juni

Vandaag in het Natuurjournaal een overzicht van de grootste stijgers en dalers in de afgelopen week wat betreft het aantal waarnemingen dat in Nederland is doorgegeven. De hele afgelopen week stond de koekoek bovenaan de lijst van meest waargenomen vogelsoorten in Nederland.

De hoogste stijger op de lijst was de bosrietzanger. Hij bereikte gisteren de derde positie van meest doorgegeven vogelsoorten in de afgelopen week. Vorige week stond hij nog op plek 44. De bosrietzanger is een van de laatste zomervogels die in ons land arriveert. Ze houden vooral van natte ruigtevegetaties met veel brandnetels, kattenstaart, fluitenkruid, riet en enkele (wilgen)bosjes. Rond deze tijd kom je ze ook zingend tegen in gebieden waar ze niet broeden, zoals bosranden of stadstuinen. De tweede positie van grootste stijgers wordt ingenomen door de eider die met 22 posities steeg tot plaats 96. De kokmeeuw steeg met 20 posities naar plaats 39. De spotvogel steeg met 18 plaatsen naar plaats 11 op de lijst en staat daarmee op de vierde plaats van grootste stijgers. De jongen van de spotvogel vliegen rond deze tijd uit wat ze waarschijnlijk extra zichtbaar maakt. Ook de jongen van de grote bonte specht vliegen nu uit, wat er mogelijk voor gezorgd heeft dat hij op de vijfde plaats staat van grootste stijgers in de afgelopen week. De grote bonte specht bereikte positie 22.

Bosrietzanger (Bron: Mark Zekhuis, Saxifraga)

De grootste daler afgelopen week was de oeverloper. Hij zakte welgeteld 71 plaatsen in de lijst, van plaats 12 naar plaats 83. Deze doortrekker naar noordelijkere broedgebieden heeft ons land dus weer verlaten. Vanaf begin juli zullen de aantallen weer oplopen. De tapuit staat op de tweede plaats van grootste dalers. Met de tapuit gaat het heel slecht in Nederland. Het waren dus vooral de vogels op trek naar de broedgebieden in Groenland en Scandinaviƫ die de afgelopen weken gezien werden. Op de derde plaats van grootste dalers staat wederom een doortrekker: de bosruiter. Tot 1936 broedde deze steltloper in Nederland. De dichtstbijzijnde broedgebieden liggen in Noordwest-Duitsland.

Oeverloper (Bron: Piet Munsterman, Saxifraga)