blauwe glazenmaker

Natuurjournaal 21 augustus

Blauwe glazenmakers in de buurt en zeldzame zwarte stern

In onze libellenlijst is te zien dat in augustus veel heidelibellen te vinden zijn, en ook de glazenmakers staan hoog in de lijst. De groene glazenmaker is vooral te vinden in de Wieden en de Weerribben en andere laagveengebieden, en na een piek begin augustus zullen er nu snel minder vliegen. Maar de blauwe glazenmaker vliegt iets later – en nu dus nog steeds. De libellen zijn in heel Nederland te zien, en vliegen ook vaak in de buurt van bebouwing en recreatiegebieden. Als er maar een beetje schaduw van bomen te vinden is.

Zwarte stern
Zwarte stern in rietmoeras (Bron: Arie de Knijff)

De zwarte stern is geen kustvogel, maar een moerasstern. Honderd jaar geleden waren er waarschijnlijk zo’n 20.000 broedparen in Nederland. Maar hoe minder moerassig het land werd, hoe minder sterns er te vinden waren. Inmiddels zijn de aantallen gedecimeerd tot ongeveer 1200. Vanaf half april zijn ze te vinden in laagveengebieden en het oostelijk rivierengebied. Vanaf juli trekken ze weg, en gewoonlijk zijn er dan in augustus grote aantallen zwarte sterns te vinden in het IJsselmeergebied. Veel meer dan er in Nederland broeden; het zijn bezoekers uit oostelijke broedgebieden. Daar jagen ze overdag op vis en slapen ze ’s nachts bij elkaar. Maar de laatste jaren gebruiken steeds minder zwarte sterns Nederland als tussenstation op de trek. Hebben ze een andere plek gevonden?

Tekst: Nienke Lameris, NatureToday.nl
Foto’s: Luc Hoogestein, Saxifraga; Arie de Knijff, Saxifraga