Natuurjournaal 22 juni

Bruine rolletjes aan berkenbladeren en kramsvogel naar het noorden

In berkenbomen kan je nu aan het uiteinde van groene bladeren bruine rolletjes aantreffen. Dat is het werk van het de berkenbladrolkever. Het is een klein, zwart, algemeen voorkomend kevertje, dat ook wel op els en hazelaar zit. Het vrouwtje snijdt het blad van beide kanten in en rolt het op. Bij dat werkje knaagt zij ook de hoofdnerf in waardoor het opgerolde blad afsterft en bruin wordt. Er worden in elk rolletje één tot zes eitjes gelegd. Na verloop van tijd valt het rolletje op de grond, waar het insect zich verder ontwikkelt. Een ander kevertje, de berkensigarenmaker, maakt vergelijkbare bruine ‘sigaartjes.’ Die zijn echter gemaakt van een heel boomblaadje, en missen de elegante s-vormige snede in het blad.

Kramsvogel op nest
Broedende kramsvogel (Bron: Gerbil)

De kramsvogel, beflijster en koperwiek zijn nu allemaal naar Scandinavië getrokken om te broeden en nauwelijks meer in Nederland te vinden. Dat is goed te zien in de lokale lijsten van de Nature Today-app. Twee weken geleden stonden kramsvogel en beflijster nog onderin de lijst, maar nu zijn ze er helemaal uit. Kramsvogels en koperwieken overwinteren in grote groepen in ons land. De grootste aantallen zijn te zien tijdens de vogeltrek in de lente en herfst. Beflijsters zijn minder talrijk en passeren Nederland vooral in de voorjaarstrek. In de zomer zijn deze ‘noordelijke lijsters’ hier dus even helemaal verdwenen, tot de najaarstrek weer begint. Echt allemaal? In de jaren zeventig broedden er jaarlijks enkele honderden kramsvogels in Nederland. Inmiddels is de broedpopulatie echter ingestort tot slechts een handvol vogels.

Tekst: Mike Hirschler, IVN; Nienke Lameris, NatureToday.nl
Foto’s: Mike Hirschler, IVN; Gerbil