Natuurjournaal 24 mei

Jongen kleine bonte specht vliegen uit en zilveren manen

De spechten doen het steeds beter in Nederland. Eén van die spechten is niet groter dan een mus: de kleine bonte specht. Ze worden het meest gehoord in maart tijdens de broedtijd. Nu worden ze minder opgemerkt. Het is de tijd dat de jongen van de naar schatting zesduizend broedparen uitvliegen. De jongen worden de komende maand nog door de ouders begeleid voordat ze er alleen voor staan.

Kleine bonte specht (Bron: Mark Zekhuis, Saxifraga)

Een van de zeldzame dagvlinders van ons land is de komende drie weken te zien, de zilveren maan. Ondanks dat hij zeldzaam is kan hij op plekken waar hij rondvliegt hoge dichtheden bereiken van wel 150 exemplaren per hectare. Deze dichtheid bereikt hij overigens alleen in de bloemrijke hooilanden van laagveengebieden. De rupsen eten vooral van het moerasviooltje. Voor de toekomst is dat een probleem voor de zilveren maan omdat het moerasviooltje sterk achteruit gaat. Door ontginning van het leefgebied, maar waarschijnlijk vooral door de stijgende temperaturen. Nederland vormt namelijk de zuidgrens van het verspreidingsgebied.

Zilveren maan (Bron: Henk Bosma, Saxifraga)