Natuurjournaal 26 augustus

Blauwe weeskinderen en laatbloeiers

Het aantal weeskinderen in Nederland neemt toe; ik heb het natuurlijk over de nachtvlinders. Zo gaat het volgens De Vlinderstichting onder andere goed met het karmozijnrood weeskind. Rond deze tijd van het jaar wordt ook een weeskind met blauwe vleugels in Nederland gezien. Het blauw weeskind is een trekvlinder die vooral in Nederland terechtkomt vanuit landen in het oosten. De kleuren van weeskindvlinders zitten vooral op de ondervleugels. In het Latijn heten ze dan ook catocala: mooi van onder.

Het blauw weeskind met duidelijk herkenbare blauwe ondervleugels (Bron: Ilia Ustyantsev, Flickr)

Zelfs laat in de zomer zijn er nog steeds bloemen die nu pas in bloei komen. De Duitse gentiaan is hier een voorbeeld van. Dit zeldzame plantje bloeit nu op zonnige kalkrijke hellingen in Zuid-Limburg. Deze gentiaan, die tot het eind van de zomer wacht met bloeien, staat het liefst op open grond waar ze weinig competitie van andere planten heeft. Hommels, solitaire bijen en nachtvlinders maken graag gebruik van nectar en pollen van deze late bloemen.

Duitse gentiaan in bloei (Bron: Willem Braam, Verspreidingsatlas)