Natuurjournaal 26 december

Zwarte en grote zee-eenden overwinteren op het water

Langs de kust overwinteren nu zwarte zee-eenden. Ze sluiten zich aan bij hun soortgenoten die hier broeden. Het herkennen van deze soort is helemaal niet moeilijk: hij is zwart (mannetje) of donkerbruin (vrouwtje), ziet eruit als een eend en bevindt zich op zee. Hoewel het aantal overwinteraars de afgelopen jaren flink is afgenomen, zijn er alsnog grote groepen op zee te zien. Zwarte zee-eenden komen voor langs de hele Nederlandse kust. Ze bevinden zich met name in de buurt van schelpenbanken, want hun hoofdvoedsel bestaat uit schelpdieren.

Grote zee-eend, (Bron: Andrew Reding)

Naast de zwarte zee-eend overwintert nu ook de grote zee-eend langs onze kust. Deze twee eendensoorten zijn vaak bij elkaar in de buurt te vinden. Vaak zijn er grote groepen zwarte zee-eenden, waar dan ook een aantal grote zee-eenden bij aangesloten blijkt te zijn. De grote zee-eend is te onderscheiden van de zwarte door de witte vlekken op de vleugels. Ook heeft de grote zee-eend witte vlekken onder de ogen. Grote zee-eenden zijn echte wintergasten, die niet broeden in Nederland; nog een verschil met de zwarte zee-eend. Beide soorten zijn nog wel een tijdje te bewonderen aan de kust, ze trekken pas in april en mei terug naar hun broedgebieden.

Tekst: Marjolein Mooij, NatureToday.nl
Foto’s: Frank D. Lospalluto, Flickr; Andrew Reding, Flickr