Natuurjournaal 28 februari

Wezel paart en bosuil heeft eerste eieren

Het voorjaar is een drukke tijd voor de wezel. Dan vindt de paring plaats, een dikke maand later worden de jongen geboren en nog weer twee maanden later zijn zij al zelfstandig. Soms vindt er zelfs nog een worp plaats, als er veel woelmuizen te vinden zijn. Op dit moment is het nog niet zo ver: eerst moeten de wezels een geschikte partner vinden. Normaal gesproken leven wezels alleen. De paartijd is de enige tijd van het jaar dat mannetjes en vrouwtjes elkaar actief opzoeken.

Bosuil (Bron: Koos Dansen)

In koude winternachten kon je de bosuil al horen roepen. Met spookachtige kreten zochten man en vrouw bosuil elkaar op. Nu is het tijd om te zien of de balts zijn vruchten heeft afgeworpen; rond deze tijd van het jaar leggen bosuilen hun eerste eieren. Het broeden begint pas als er twee of drie eieren gelegd zijn. Of ze eieren leggen, hangt ook af van de hoeveelheid voedsel die beschikbaar is. Als er niet genoeg te eten is, leggen ze geen eieren. Bosuilen broeden maar één keer per jaar, dus een slecht voedseljaar betekent dat ze weer tot een volgend jaar moeten wachten met broeden.

Tekst: Marjolein Mooij, NatureToday.nl
Foto’s: Piet Munsterman, Saxifraga; Koos Dansen