Natuurjournaal 28 juni

Grote giftige bloemen en verborgen vogels

Prachtig en dodelijk: het bilzekruid is begonnen met bloeien. Deze plant ziet er beeldschoon uit met haar geaderde gele bloemen, maar het is een van de giftigste planten van Nederland. Bilzekruid heeft een interessante geschiedenis die al ver terug gaat. Vierduizend jaar geleden rookten Griekse priesteressen de zaden al om in trance te raken en voorspellingen te doen. Later, in de Middeleeuwen, werd de plant door heksen gebruikt in ‘heksenzalf’. Dit zalfje riep sterke hallucinaties op en gaf mensen het gevoel te kunnen vliegen. Hier komt waarschijnlijk de legende van vliegende heksen vandaan. Tegenwoordig is bilzekruid zeldzaam in Nederland. Wanneer je de plant bloeiend tegenkomt, geniet er dan van, maar raak haar niet aan.

Bloeiend bilzekruid (Bron: Ed Stikvoort, Saxifraga)

De jongen van de houtsnip zijn uitgevlogen. Na dertig dagen zijn de jongen groot genoeg om te kunnen vliegen, maar ze worden de komende weken nog wel door hun moeder verzorgd. De houtsnip is een bijzondere steltloper: andere steltlopers zijn met name aan de kust en in open gebied te vinden, maar de houtsnip leeft in het bos. Hij heeft een goede schutkleur en valt bijna niet op, waardoor je tijdens een avondwandeling door het bos plotseling verrast kan worden door een opvliegende houtsnip. Omdat hij zo moeilijk waar te nemen is, is het verspreidingsgebied lastig aan te duiden. Waarschijnlijk bevindt de houtsnip zich meer aan de kust van Nederland.

De houtsnip valt bijna niet op (Bron: Martin Mollet, Saxifraga)