Natuurjournaal 3 mei

Patrijzenkuikens en eieren van de boerenzwaluw

Op verwilderde en kleinschalige akkergronden heeft de patrijs net kuikens. De jonge patrijzen gaan meteen aan de wandel op zoek naar insecten en voldoende dekking. De patrijs is een echte boerenlandvogel en is sinds de jaren ’90 hard achteruitgegaan. Het gebrek aan insecten en ruigere vegetatie in de Nederlandse velden heeft veel effect gehad op deze vogelsoort. Om de afname te keren is het project PARTRIDGE gestart. Door het aanleggen van stroken bloemenranden met extra dekking kan de patrijs veel beter overleven. Met dit project voor de patrijs moet de hele Nederlandse boerenlandbouw een impuls krijgen. Lees hier meer over dit project.

Patrijzen zijn goed zichtbaar op een open akker zonder bloemenranden (Bron: Rik Kruit, Saxifraga)

De boerenzwaluw is nu enkele weken terug in Nederland, en de eerste vogels zijn begonnen met broeden. Met leem en klei metselt deze zwaluw een nest onder dakranden en in schuren. Hier liggen nu de eerste van maximaal zes eieren te wachten om uitgebroed te worden. Als het weer deze zomer meezit, kan één boerenzwaluw tot wel drie nestjes jongen grootbrengen voordat de vogels terugvliegen naar Centraal Afrika. Maar over de terugtocht hoeven ze zich nu nog geen zorgen te maken.

Kijk hier of de boerenzwaluw ook bij jou in de buurt rondvliegt.

Boerenzwaluw op het prikkeldraad bij een boerenerf (Bron: Ab Baas, Saxifraga)