Natuurjournaal 30 april

De grauwe gans heeft kuikens en bosuiljongen vliegen uit

Van graslanden tot midden in stadsparken zie je de grauwe gans nu met haar jongen. Het is lastig om je voor te stellen dat deze vogel veertig jaar geleden een zeer zeldzame broedvogel was. Voor veel vogelaars was het zien van een broedende grauwe gans met haar kuikens toen heel bijzonder. Juist deze grauwe ganzen, die de hele zomer in Nederland blijven, zijn nu zo erg in aantal toegenomen dat ze veel overlast geven. Er wordt van alles geprobeerd om het broedsucces van de grauwe gans omlaag te brengen. De schade die jaarlijks wordt vergoed aan boeren loopt in de miljoenen. Desondanks blijven de kuikens natuurlijk wel schattig.

De grauwe gans met kuikens (Bron: Piet Munsterman, Saxifraga)

Na ruim zestig dagen goede zorg fladderen de eerste jongen van de bosuil naar buiten. De jongen kunnen nog niet goed vliegen en gaan ergens hoog in een boom zitten. Hier blijven ze nog steeds afhankelijk van hun ouders. Ze worden gevoerd op de takken in de boom. Het duurt nog zeker twee maanden voordat de jongen van de bosuil zelf op jacht kunnen. Tot deze tijd zitten de jongen letterlijk als ‘uilskuikens’ in de boom te wachten tot ze weer gevoerd worden.

Ontdek hier welke vogels bij jou in de buurt voorkomen.

De jongen van de bosuil zitten nadat ze zijn uitgevlogen ergens hoog in de boom (Bron: Martin Mollet, Saxifraga)