Jonge kleine plevier

Natuurjournaal 30 juni

Jonge kleine plevieren vliegen uit en onopvallende grijze stipspanner

Rond deze tijd vliegen de jongen van de kleine plevier uit. Vogels die vroeg begonnen zijn met broeden, zitten nu zelfs al een tijdje op het tweede legsel. Kleine plevieren zijn goed te herkennen: de kleine wit met bruine vogels hebben twee zwarte banden op hun kop en borst. De gele oogring steekt daar mooi tegen af. De uitgevlogen kuikens zijn wat doffer gekleurd en ook hun oogring is nog niet geel. Het zijn echt vogels van het binnenland (in tegenstelling tot kustvogel bontbekplevier). Het liefst zitten ze op kale grond zonder planten. Plekken waar de mens flink heeft huisgehouden worden al snel gekoloniseerd door deze pioniersoort. Bijvoorbeeld braakliggende grond, afgeplagde velden, zandopspuitingen en zelfs parkeerterreinen. Zodra er planten gaan groeien en de natuur zich ontwikkelt, is de kleine plevier weer gevlogen.

grijze stipspanner, nachtvlinder
Grijze stipspanner (Bron: Ab H. Baas)

Zie je wel eens overdag een nachtvlinder doodstil op een boom zitten, met gespreide vleugels? Goede kans dat het een spanner is. De spanners vormen een grote groep nachtvlinders: in Nederland zijn er ongeveer driehonderd van te vinden. De naam hebben ze niet te danken aan die gespreide vleugels, maar aan de rups. Die heeft namelijk geen poten onder het middelste deel van het lichaam. Om vooruit te komen spant hij z’n lichaam in een boogje en trekt dan zijn achterlijf naar voren. Op een paar spectaculair gekleurde soorten na, zijn de meeste spanners onopvallend gekleurd en goed gecamoufleerd. Bijvoorbeeld de grijze stipspanner: zie die maar eens te ontdekken op een stuk berkenbast. Grijze stipspanners zijn heel algemeen en nu veel te zien. Ze vliegen vooral in de avondschemering en komen ook op licht af. Vliegen ze ook rond jouw tuinlamp?

Tekst: Nienke Lameris, NatureToday.nl
Foto’s: Piet Munsterman, Saxifraga; Ab H. Baas, Saxifraga