Natuurjournaal 7 augustus

Visarend rust in Nederland en blauwe knoop bloeit

De visarend broedt sinds 2016 in Nederland en inmiddels broeden er al drie paartjes in de Biesbosch. Voor 2016 was de visarend vooral een doortrekkende vogel, en dat is wat hij nu ook nog steeds doet. Zoals zoveel vogels is de visarend momenteel onderweg naar Afrika, maar maakt hij een tussenstop in Nederland. Het komt wel eens voor dat hij weken hier blijft hangen wanneer de wind ongunstig is. Vanaf nu tot eind september kunnen doortrekkende visarenden overal in Nederland in de buurt van water gespot worden. De visarend is een indrukwekkende roofvogel die alleen vis eet. Hij duikt vanaf grote hoogte met vooruitgestoken poten het water in om vis te vangen: een spectaculair gezicht!

Visarend (Bron: Mark Zekhuis, Saxifraga)

De bloeiperiode van de blauwe knoop is aangebroken. Omdat dit plantje pas laat in het jaar bloeit, heeft het een belangrijke functie voor veel soorten vlinders en zweefvliegen die van zijn nectar afhankelijk zijn. Blauwe knoop groeit onder andere op blauwgraslanden, graslanden die uniek zijn omdat de bodem niet voedselrijk en niet zuur is. Blauwgraslanden worden gekenmerkt door de aanwezigheid van bijzondere plantensoorten, waaronder de blauwe knoop. Helaas is door intensivering van landbouw bijna al het blauwgrasland in Nederland verdwenen, waardoor het een van de meest bedreigde vegetatietypes van ons land is. Al het blauwgrasland in Nederland is tegenwoordig beschermd en er wordt actie ondernomen het actief te herstellen.

Blauwe knoop is belangrijk voor insecten (Bron: Hans Dekker, Saxifraga)