Natuurjournaal 8 mei

Broedende grote sternen en de eerste argusvlinders

De grote stern is een typische soort van het Nederlandse waddengebied. Met haar zwarte kuif vliegt ze nu langs de kust op jacht naar een stukje sprot of haring. Op onze eilanden en in natuurgebieden vormen de sternen hele kolonies. Op deze zandplaten en kwelders liggen nu de eerste eieren van de grote stern. Om deze eieren te leggen en uit te broeden is ze helemaal vanuit Senegal naar Nederland gevlogen. De zwarte stern heeft het alleen niet makkelijk. De aanleg van extra natuurgebieden langs de kust en regels tegen overbevissing moeten ervoor zorgen dat het weer de goede kant op gaat met deze mooie vogel van de Waddenzee.

De grote stern broedt in kolonies (Bron: Luc Hoogenstein, Saxifraga)

Op veel plekken in Nederland worden de eerste argusvlinders gemeld. Vooral langs bramen en bij rode klaver zie je deze oranje vlinder vaak. Het is een algemene soort die je vaak tegenkomt, maar de laatste jaren gaat het niet goed met de argusvlinder. In 25 jaar is deze vlinder met negentig procent afgenomen. Helaas is het nog steeds onbekend waarom deze vlinder zo snel achteruitgaat. De Vlinderstichting doet haar best om deze soort te beschermen en organiseert 15-17 mei zelfs een argusvlinder telweekend. Heb jij hem al in je agenda staan? Je kunt deze vlinder in ieder geval helpen door minder vaak te maaien.

De argusvlinder heeft een oranje grondkleur en zwarte oogvlekken (Bron: Chris van Swaay, De Vlinderstichting)