Aardpeer

Herkenning
Bloemen: Polygaam (bloemen met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen en bloemen met alleen mannelijke of alleen vrouwelijke geslachtsorganen). De gele, 4-8 cm grote bloemen staan alleen of met enkele bijeen. De bloemschijf is geelgroen. De afstaande, lancetvormige omwindselbladen zijn donkergroen. Ze zijn even lang of langer dan de breedte van het omwindsel. Bladeren: Meestal staan de bladeren tegenover elkaar. Ze zijn eirond, grof getand en in de gevleugelde steel versmald. De bovenste bladeren zijn niet veel kleiner dan de onderste.

Groeiplaats
Zonnige, open plaatsen op vochtige, voedselrijke grond.

Voorkomen
Ingeburgerd tussen 1900 en 1924. Voor het eerst op hoge Maasoevers in Zuid- en Midden-Limburg. Tegenwoordig ook verspreid elders in het land.