Alpenheksenkruid

Alpenheksenkruid staat op licht beschaduwde, voedselarme, vaak zure, matig stikstofrijke, vochtige tot natte, humusrijke en vaak stenige grond. Ze groeit in loof- en naaldbossen, in bron- en bergbossen en aan beschaduwde beekoevers. Het is een soort van de koele delen van het Noordelijke Halfrond, vooral in gebergten. Het westelijke deel van het Europese areaal reikt nog juist tot in Nederland. In ons land is ze uitsluitend bekend van het beekbos Hazelbekke bij Vasse in Twente. Het bodem is hier met water doordrenkt, er heerst een koel-vochtig klimaat en er is zuurstofrijk, stromend water in de buurt. De plant bestuift als regel zichzelf, de zaden worden verspreid als klit of met water. Vegetatieve uitbreiding geschiedt door middel van wortelstokken. De soort heeft vroeger een rol gespeeld bij hekserij en toverkunst. Ze werd gebruikt als afrodisiacum en ze bevat hallucinerende, verdovende stoffen die ook medicinaal aangewend werden en worden.