Aziatische veldkers

Aziatische veldkers is een vroegbloeiende soort die als een van de eerste "veldkersen" in bloei komt. In zachte winters is ze midden in de winter, bloeiend aan te treffen in tuinen, kwekerijen, op begraafplaatsen en langs gevels in de stad. Hoe of wanneer de Aziatische veldkers in Nederland terecht is gekomen, weten we niet. De aanwezigheid van planten in tuincentra, waar ze als ‘onkruid’ tussen de aangeboden containerplanten staat, doet vermoeden dat ze als verstekeling is ingevoerd. Ze is voor het eerst in 2009 gemeld. Inmiddels is de soort door heel Nederland aangetroffen. Door haar onopvallende uiterlijk en sterke gelijkenis op twee andere in Nederland voorkomende kleinbloemige veldkersen, Kleine veldkers en Bosveldkers, wordt ze waarschijnlijk vaak over het hoofd gezien. Aziatische veldkers onderscheidt zich van deze veldkersen door de kale bovenkant van de stengelbladen, bij de andere soorten zijn deze kort, aanliggend of schuin afstaand behaard (loep gebruiken). Andere kenmerken zijn de afwezigheid van rozetbladen en de min of meer drielobbige deelblaadjes.