Basterdamarant

Basterdamarant groeit vooral op zonnige, warme, open plekken op matig voedselrijke, zeer stikstofrijke en enigszins vochtige grond in ruigten en bermen, op straat, in akkers en op rivierstranden, in haven- en industriegebieden, op braakliggende terreinen en ruderale plaatsen, op kale oevers en langs spoorwegen. Zij wordt hoofdzakelijk gevonden langs de grote rivieren en in het stedelijk gebied. Basterdamarant is plaatselijk vrij algemeen in Nederland. Deze ondersoort van Amaranthus hybridus is in de vorige eeuw ingeburgerd in Nederland. Basterdamarant komt oorspronkelijk uit tropisch Amerika. Basterdamarant kan verward worden met Franse amarant, de andere ondersoort van Amaranthus hybridus, waarvan de vruchten niet openspringen (wel bij Basterdamarant). Beide ondersoorten komen op vergelijkbare plaatsen voor, en ook wel eens naast elkaar. Soms vindt men planten die niet met zekerheid tot één van beide ondersoorten op naam te brengen is. Beide ondersoorten profiteren van het warmer worden van het klimaat in Nederland.