Blauwe anemoon

Herkenning
Bloemen: Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De meestal diepblauwe, 2-3½ cm grote bloemen hebben acht tot vijftien smalle bloemdekbladen, die van buiten behaard zijn en van binnen vaak een lichtere kleur hebben. In de knop knikken de bloemen. Bladeren: De wortelbladen zijn drietallig. Ze hebben kort gesteelde slippen en zijn behaard aan de onderkant. De onderste bladeren komen pas na de bloei te voorschijn. De drie gesteelde stengelbladen zijn eveneens drietallig, gespleten en hebben gekartelde slippen.

Groeiplaats
Licht beschaduwde plaatsen op vochtige, matig voedselrijke, kalkhoudende, humeuze grond (zand en zavel).

Voorkomen
Zeer zeldzaam ingeburgerd. Het meest in Fryslân, langs de Vecht en langs de Hollandse binnenduinrand. Ingeburgerd in de 19de eeuw.