Blauwe druifjes

Herkenning
Bloemen: Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen vormen samen vrij dichtbloemige, aarvormige trossen, die later uitgroeien tot vrij losbloemige trossen van maximaal 7 cm lang. De blauwe, 3½-5 mm grote bloemen hebben witte tanden. Ze zijn bijna bolvormig. Onvruchtbare bloemen zijn kleiner en lichter blauw. Bladeren: Elke plant heeft twee of drie bladen. Ze zijn ongeveer even lang als de bloemsteel, breed lijnvormig, 5-25 cm lang en 0,5-1,2 cm breed. Aan de bovenkant zijn ze lichter grijsgroen. Bij de kapvormige top zijn ze het breedst. Vaak hebben ze verhoogde nerven.

Groeiplaats
Zonnige tot licht beschaduwde plaatsen op matig droge tot matig vochtige, matig voedselrijke, zwak zure tot kalrijke, humeuze grond (lemig zand, lichte leem en stenige bodems).

Voorkomen
Zeldzaam ingeburgerd als stinsenplant.