Blauwe lis

Blauwe lis staat op zonnige, warme, uitgesproken stikstofarme tot stikstofarme, goed gedraineerde, zwak basische tot meestal kalkhoudende bodems. Ze groeit op rotsen en (oude) muren, op steile (puin)hellingen en ruines, vooral in gebieden waar wijnbouw gepleegd wordt. Verder in duingebieden en in ruigten, langs spoorwegen en in veengebieden. Deze soort is ook als sierplant in de handel en kan gemakkelijk opslaan uit weggeworpen tuinafval. De oorsprong van deze mogelijk hybridogene plant is vermoedelijk het oostelijke Middellandse Zeegebied, hoewel haar voorkomen daar onbekend is. De plant wordt al sinds de Middeleeuwen gecultiveerd en is tegenwoordig wereldwijd verspreid en lokaal ingeburgerd. Het taxon is zeer zeldzaam in Nederland en wordt verspreid aangetroffen in het westen, het midden en het zuiden van ons land. Ze draagt op de bovenzijde van de buitenste bloemdekladen een rij afstaande, gele haren op de middennerf, het bloemdek is meestal paars en de bladeren zijn niet winterhard. De wortelstok wordt gebruikt voor parfums.