Bleek schildzaad

Herkenning
Bloemen: Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen groeien in dichte trossen. De uitgerande kroonbladen zijn lichtgeel, maar verbleken later naar wit. Ze zijn 2-4 mm. De kelkbladen zijn 2-2½ mm lang en vallen niet af. De kelk- en kroonbladen staan tijdens de bloei rechtop. Bladeren: De grijs behaarde bladeren zijn ongeveer twee cm lang. Ze zijn smal, omgekeerd eirond tot langwerpig, hebben een gave rand en zijn in de korte steel versmald. De bladeren kunnen overwinteren als een rozet.

Groeiplaats
Zonnige, warme, open plaatsen op droge, vrij voedselarme, kalkhoudende zandgrond en op steenachtige plaatsen.

Voorkomen
Zeer zeldzaam in de Hollandse en Zeeuwse duinen, in het rivierengebied en in Zuid-Limburg.