Bosogentroost

Herkenning
Bloemen: Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemkroon is wit en 0,5-0,8 cm. Soms is de bovenlip blauw aangelopen of een enkele keer lila. Bladeren: De brede, elliptisch tot langwerpig-driehoekige, donker- of paarsgroene bladeren zijn vaak behaard, scherp getand en worden tot 1,2 cm lang. De nerven springen van onderen iets uit. De onderste stengelbladen hebben iets spitse tanden. De bovenste, meestal grotere bladeren hebben duidelijk spitse tanden. De afstaande schutbladen zijn eirond met aan beide kanten vier tot zes spitse tot kort genaalde tanden. Ze zijn korter dan de bovenste bladen.

Groeiplaats
Zonnige tot half beschaduwde plaatsen op vrij droge, voedselarme grond.

Voorkomen
De verspreiding is onvoldoende bekend. In Nederland vaak niet onderscheiden van Stijve ogentroost (Euphrasia stricta).