Boswilg

Herkenning
Bloemen: Eenslachtig (een bloem met alleen mannelijke of alleen vrouwelijke geslachtsorganen). Tweehuizig (mannelijke en vrouwelijke bloemen op verschillende planten). De bloemen bloeien voor de bladeren verschijnen. De katjes zijn vrij dik. Eerst zitten ze, maar later zijn ze gesteeld. De mannelijke katjes zijn eivormig en worden tot drie cm. De vrouwelijke katjes zijn sigaarvormig en worden tot zeven cm lang. De schutbladen zijn zwartachtig en bedekt met lange witte haren. Elke bloem heeft één honingklier. Het vruchtbeginsel is viltig behaard. Bladeren: De enigszins gekartelde bladeren zijn meestal eirond, maar soms vrij langwerpig en worden 3-10 cm lang. Ze zijn eerst aan beide kanten dicht behaard, later wordt de bovenkant kaal. Verder zijn ze enigszins glanzend, van boven donkergroen en van onderen zacht grijsharig. De bladtop is spits, min of meer gedraaid en iets gootvormig. De steunblaadjes zijn vrij groot, half-hartvormig.

Groeiplaats
Zonnige tot halfbeschaduwde, open plaatsen (pionier) op matig voedselrijke, vrij droge tot matig vochtige, lichte grond (zand, leem en löss).

Voorkomen
Algemeen tot zeer algemeen op de hogere zandgronden in het oosten, midden en zuiden van het land, in de binnenduinen en in Zuid-Limburg. Zeldzaam in veen- en kleigebieden.