Bruine daglelie

Bruine daglelie staat in de regio van herkomst in lichte bossen en bosjes, op beekoevers en in graslanden. Deze plant stamt uit Zuidoost-Aziƫ, wordt als sierplant gebruikt, verwildert en raakt ingeburgerd vanuit verwaarloosde tuinen en uit weggegooid tuinafval. Ze is ingeburgerd in de Kaukasus en Midden-, Zuidoost- en Oost-Europa en staat daar in bermen, oude parken, natte graslanden, rivieroevers en steenachtige bossen. In Nederland komt ze ook als exotische stinzenplant voor en is zeer zeldzaam verwilderd op enkele plaatsen. De stippen in Midden-Limburg en Oost-Brabant zijn te danken aan de activiteiten van enkele lokale floristen die de aanwezige teelvelden van Lelies onderzochten op adventieven. De soort bereikt een hoogte van meer dan 1 m, heeft grondstandige, spitse bladeren van 1-3 cm breed en de bloeistengel draagt veel bloemen (tot een 20-tal exemplaren). De trechtervormige en steriele bloemen zijn rood tot oranjerood, hebben stompe, gegolfde slippen met overlangse nerven die netvormig met elkaar verbonden zijn.