Canadese rus

Canadese rus staat op zonnige, vochtige tot natte, matig voedselarme tot meestal matig voedselrijke, vaak periodiek onder water staande, zwak zure tot zure venige grond. Het betreft vaak licht verstoorde plekken die wel blijvend vochtig zijn. Ze groeit in moerassen en in vennen, op afgeplagde plekken op de heide en langs waterkanten van veenplassen en veenputten. De soort komt oorspronkelijk uit het oosten van Canada en het noordoosten van de Verenigde Staten en is in Europa ingeburgerd in Nederland en Belgiƫ. In Nederland is haar voorkomen beperkt tot Noord-Brabant en ze is hier al enige tijd ingeburgerd. Hoe de soort in Europa terecht is gekomen blijft een raadsel hoewel verspreiding door vogels wordt geopperd. Deze vorm van verspreiding binnen Belgiƫ en Nederland is echter wel aannemelijk. Ze is goed te onderscheiden door het feit dat de stengel onder de bloeiwijze van tussenschotten voorzien is. Verder zijn de spitse bloemdekbladen, de 3 meeldraden en de zaadkenmerken heel karakteristiek.