Dichte bermzegge

Wat we in Nederland Carex muricata plegen te noemen is in feite C. muricata s.l. Deze verzamelsoort omvat dan C. muricata s.s. en C. pairae. Het is evenwel de vraag of eerstgenoemde in ons land van natuure voorkomt. Een check in het Herbarium in Leiden heeft opgeleverd dat alle materiaal uit Nederland onder de naam C. muricata in feite C. pairae is. De echte C. muricata (s.s.) is een meer Oost-Europese soort. Carex pairae is een soort van min of meer voedselrijke zoomgemeenschappen, bosranden, wegranden e.d. Ze komt zeldzaam voor, voornamelijk in de zuidelijke helft van ons land, met concentraties in Zuid-Limburg en rond Arnhem-Nijmegen. Ze bloeit later dan C. muricata, juni tegenover mei, is ijler in alle delen en heeft lichtbruine vrouwelijke kafjes, die iets korter zijn dan de urntjes, terwijl C. muricata donkerbruine kafjes heeft, half zo lang als de urntjes. Beide soorten groeien in dichte pollen.