Donkergroene basterdwederik

Herkenning
Bloemen: Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De uitgerande kroonbladen zijn paarsroze. De bloemen worden 4-7 mm. De stempel is knotsvormig. De bloemknoppen zijn stomp. Bladeren: De bladeren staan tegenover elkaar, maar de bovenste staan verspreid. Ze zijn eirond tot meestal langwerpig, dun en teer. Aan de rand zijn ze verwijderd getand. Ze hebben een wigvormige voet en vrijwel geen steel.

Groeiplaats
Zonnige tot meestal licht beschaduwde, vrij open plaatsen op vochtige tot natte, matig voedselarme tot voedselrijke, weinig of niet bemeste, zwak zure grond (zand en veen).

Voorkomen
Vrij zeldzaam, maar plaatselijk zeer zeldzaam, o.a. in Zeeland.