Donzige klit

Herkenning
Bloemen: Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloeiwijze is schermvormig en van boven vrijwel vlak. De paarse bloemhoofdjes zijn bolvormig en 1½-3 cm. Ze hebben een vrij lange steel. Er zijn alleen buisbloemen. Het omwindsel is dicht spinnenwebachtig-wollig behaard, maar wordt na de bloei spoedig kaal. De buitenste omwindselbladen zijn groen met een haakvormige top. De binnenste omwindselbladen zijn paars met een korte, rechte stekelpunt. Ze zijn breder dan de overige omwindselbladen (deze hebben evenwijdige zijranden en een afgeknotte of plotseling toegespitste top). Bladeren: De onderste bladeren worden tot 50 cm lang. Ze zijn breed hartvormig. Van onderen zijn ze wit spinnenwebachtig behaard. Ze hebben een gevulde steel.

Groeiplaats
Zonnige plaatsen op vochtige, voedselrijke, met name stikstofrijke, kalkrijke en humusrijke kleigrond.

Voorkomen
Vrij zeldzaam in het oosten van Groningen en in het Gelderse rivierengebied. Elders zeer zeldzaam.