Duindravik

Duindravik staat op zonnige kliffen en open en zonnige, droge tot vrij vochtige, matig zure en ± stikstofarme, voedselrijke en omgewerkte, betreden en beweide zangrond. Ze groeit voornamelijk in de duinen en binnenduinen zoals vroongronden. Ze staat hier op plekken die zijn uitgestoven, onder prikkeldraad, langs veepaadjes en duinpaden, op karrensporen en in door konijnen afgevreten vegetatie vlak achter de zeereep. In het binnenland wordt ze alleen op of nabij aangevoerd duinzand gevonden. De plant wordt overal langs de kusten van West- en Midden-Europa en die van de Middellandse-Zee aangetroffen. In Nederland is de soort vrij algemeen in het duindistrict en is zeer zeldzaam elders. Evenals de andere ondersoorten van dit zeer variabele en eenjarige gras wordt ze door de wind bestoven, de zaden worden door de wind of als klit verspreid. Duindravik is eigen alleen goed van de overige ondersoorten te scheiden door haar stervormig uitspreid liggende stengels.