Duinroos

Herkenning
Bloemen: Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De alleenstaande bloemen hebben geen steelblaadjes. De 1-2½ cm grote kroonbladen zijn meestal wit, maar soms roze. De kelkbladen zijn meestal niet gedeeld en staan na de bloei schuin omhoog. Ze vallen niet af. Bladeren: De bladeren zijn zeven-, negen- of soms elftallig. De donkergroene deelblaadjes zijn klein, rondachtig tot eivormig, enkel gezaagd, kaal en ongeveer ½-2½ cm.

Groeiplaats
Zonnige plaatsen op droge tot matig vochtige, voedselarme tot matig voedselrijke, zwak zure tot meestal kalkhoudende grond (zand en kalksteen).

Voorkomen
Plaatselijk vrij algemeen in de duinen en langs het IJsselmeer en zeer zeldzaam in Zeeland, in laagveengebieden, in Flevoland en in Oost- en Midden-Nederland.