Duinzwenkgras

Duinzwenkgras (Festuca arenaria) is de grootste vertegenwoordiger uit de verwantschap van Rood zwenkgras (Festuca rubra). De soort is in alle delen forser dan de andere soorten uit dit complex, maar het doorslaggevende verschil is te vinden in de doorsnede van de bladeren: bij F. arenaria vormt het sclerenchym een ononderbroken mantel van meerdere cellagen, terwijl bij de vormen van F. rubra het sclerenchym in eilanden in de bladhoeken zit. Bovendien zijn de aartjes van F. arenaria opvallend bleek (stro-)groen. Duinzwenkgras is een soort van de stuivende duinen, waar ze vooral te vinden is tussen de Helm, waar ze losse tapijten vormt. De soort kan overal langs de Nederlandse kust worden aangetroffen. In de zeereep, waar deze soort vooral te vinden is, komt echter ook een forse vorm van Rood zwenkgras voor, en als de planten vegetatief zijn (wat bij Rood zwenkgras vaker voorkomt dan bij Duinzwenkgras!) kan vaak alleen anatomisch onderzoek uitsluitsel geven. De vele vondsten in het binnenland op het kaartje betreffen waarschijnlijk voor een belangrijk deel Rood zwenkgras. Van Duinzwenkgras komen twee vormen voor in Nederland en onderzoek moet uitwijzen of deze vormen niet als zelfstandige soorten beschouwd moeten worden.