Eironde leeuwenbek

Herkenning
Bloemen: Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen zijn geel met een donkerpaarsige bovenlip. Ze zijn 1-1½ cm en staan op slanke stelen in de bladoksels. De kelkslippen zijn eirond tot langwerpig. De spoor is gekromd. De bloemstelen zijn meestal ruw behaard. Bladeren: De verspreid staande bladeren zijn eirond. De onderste zijn zwak getand, hebben een afgeronde of hartvormige voet en een korte steel.

Groeiplaats
Zonnige, open plaatsen op vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke, kalkrijke grond (rivierklei en soms op mergel).

Voorkomen
Zeldzaam in het rivierengebied en zeer zeldzaam in Zuid-Limburg en in Zeeland.