Framboos

Herkenning
Bloemen: Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloeiwijze is pluimvormig. De witte bloemen zijn 0,9-1,1 cm. Ze hebben vijf langwerpige kroonbladen, die eerst rechtop en later uitgespreid staan. Ze vallen spoedig af en zijn korter dan de kelkbladen. Deze zijn na de bloei teruggebogen. Bladeren: Meestal zijn de bladeren vijf- of zeventallig geveerd, soms drietallig. Van onderen zijn ze witviltig. Ze hebben zittende zijblaadjes. De steunblaadjes zijn priemvormig.

Groeiplaats
Meestal halfbeschaduwde plaatsen op vochtige, maar niet natte, matig voedselrijke, matig zure tot neutrale, kalkarme grond met een goed verterende strooisellaag (allerlei grondsoorten, maar het meest op zand en leem).

Voorkomen
Vrij algemeen in het oosten en midden van het land, in Zuid-Limburg en in de Hollandse en Zeeuwse duinen. Elders zeldzaam.