Galega

Galega staat op warme, vochtige, voedselrijke, zwak basische en uitgesproken stikstofrijke leem en stenige plaatsen. De overblijvende plant, die in Zuid-Europa in populierenbossen en vervangende vegetaties groeit, is in onze regio te vinden in struwelen en bossen, op braakliggende terreinen, in akkerranden en in bermen, in graslanden, op taluds en aan waterkanten, in steen- en grindgroeven, op spoorwegterreinen en op ander ruderale plaatsen. Ze is gevoelig voor vorst. Ze stamt oorspronkelijk uit steppengebieden van Zuid- en Oost-Europa en West-Aziƫ en is sinds de Middeleeuwen, als voederplant of geneeskruid, in de rest van Europa ingevoerd waar ze plaatselijk ingeburgerd is of adventief optreedt. De soort is in Nederland hier en daar aangetroffen, met name in het midden, westen en zuiden van het land. Het taxon werd (en wordt) gebruikt om de verschijnselen van diabetes te bestrijden (verlaagt het bloedsuikergehalte), maar kan bij verkeerd gebruik dodelijk zijn.