Galigaan

Herkenning
Bloemen: Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). Een grote samengestelde bloeiwijze, die tot meer dan 0,5 meter lang wordt. Met een kort schutblad en een rechtopstaande bloemtak met een aantal zijdelingse takken op lange stelen, die in de oksels van lange schutbladen ontspringen. Bloemtakken met kluwens van bruine sigaarvormige aren van 3-5 mm met van onderen naar boven drie  of meer kafjes zonder bloem en één of twee  grotere kafjes met een tweeslachtige bloem en soms nog een kafje met een mannelijke bloem. Er zijn geen borstels, meestal twee  meeldraden en één  stamper met meestal drie  stempels. Bladeren: De bladeren worden tot 2 meter lang en tot 1½ cm breed. Ze zijn gootvormig en, bovenaan driekantig. De bladranden en de kiel zijn dicht bezet met naar boven wijzende zaagtandjes (scherp en ruw). De onderste bladscheden hebben vele dwarsnerfjes.

Groeiplaats
Zonnige, warme plaatsen op natte, matig voedselrijke tot voedselrijke, kalkhoudende tot zwak zure grond en in ondiep, zoet of zwak brak, basenrijk water (zand, leem en stenige plaatsen). Ook op plekken met zwak brak water.

Voorkomen
Zeldzaam op de Waddeneilanden, in laagveengebieden, Noord-Brabant en Noord-Limburg en zeer zeldzaam in het oosten van het land, in de Hollandse duinen, in Zeeland en in Flevoland.