Gele zegge

Gele Zegge is een zeer zeldzame soort in ons land. Ze is vooral te vinden in min of meer kalkrijke hooilanden en dito natte loofbossen, van oudsher in de zuidelijke helft van ons land. Van meer recentere data zijn vondsten langs het IJsselmeer en in het Lauwersmeergebied. Gele zegge groeit in pollen, dus zonder wortelstok, net als de andere leden van de Carex flava groep. De soort wordt dikwijls verward met Schubzegge (Carex lepidocarpa). Gele zegge evenwel een zittend mannelijk topaartje en de, meestal drie, vrouwelijke aartjes zitten dicht bijeen. De stengel is scherp driekantig. Bovendien zijn de bladeren iets breder en zijn de rijpe urntjes neerwaarts gebogen. De plant oogt in het veld inderdaad geel, vandaar de naam. Hybriden tussen de soorten van de Carex flava groep maken het er niet gemakkelijker op. Daar de soorten bovendien variabel zijn is het raadzaam om in een populatie meerdere planten te bestuderen.