Gewone hennepnetel

Herkenning
Bloemen: Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De 1½-2 cm grote bloemen zijn wit, roze, paars of zelden gelig. De onderlip is donkerder gevlekt. De middenslip van de onderlip is ongeveer even lang als breed, niet uitgerand en geel en paars van kleur. De bloemkroon is bijna twee  keer zo lang als de borstelig behaarde kelk. Kelken van uitgebloeide planten worden glanzend zwartbruin. Bladeren: De langwerpige tot eironde bladeren zijn getand, gesteeld en 3-10 cm.

Groeiplaats
Zonnige tot licht beschaduwde, open plaatsen op vochtige tot matig droge, matig voedselrijke tot zeer voedselrijke, stikstofrijke grond (het meest op zand en veen, maar ook wel op andere grondsoorten).

Voorkomen
Zeer algemeen, maar vrij zeldzaam in Zeeland en in het noordelijk zeekleigebied.