Gewone reigersbek

Herkenning
Bloemen: Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). Bloeiwijzen met meestal drie  of meer bloemen, Deze zijn paarsrood of wit, 0,8-1,7 cm en meestal met een vlek op de twee  bovenste, korte kroonbladen. Soms zonder vlekken. Bladeren: De bladeren zijn vaak rood aangelopen en tot aan de middennerf veerdelig. De deelblaadjes zijn nog een keer gedeeld in smalle, spitse slippen.

Groeiplaats
Zonnige, open plaatsen op droge, voedselarme tot matig voedselrijke, basische grond (zand, zavel en stenige plaatsen).

Voorkomen
Algemeen, maar vrij zeldzaam in het noordoosten en zeldzaam in het noordelijk zeekleigebied.