Gifsla

Herkenning
Bloemen: Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De gele bloemen vormen samen een pyramidevormige pluim. Bladeren: De rozetbladen zijn breed spatelvormig tot eirond. Op de rugkant van de middennerf zitten stekeltjes, die meestal minder dan 1 mm lang zijn. Soms ontbreken ze bij enkele bladen. De bovenste bladeren groeien horizontaal en zijn meestal niet gedraaid en niet gedeeld.

Groeiplaats
Zonnige, open plaatsen op vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke, met name stikstofrijke, vaak omgewerkte grond (zand, grind en andere stenige plaatsen).

Voorkomen
Zeldzaam in enkele stedelijke gebieden.