Glanshaver

Van Glanshaver zijn twee ondersoorten bekend die in Nederland voorkomen: de zeer algemene Gewone glanshaver en de zeldzame Knolglanshaver. De twee zijn niet te onderscheiden op basis van de bovengrondse delen. Meestal worden de waarnemingen van Glanshaver niet uitgesplitst naar ondersoort, waardoor de status van beiden niet geheel duidelijk is. Er zijn archeologische vondsten gedaan die erop duiden dat Knolglanshaver oorspronkelijk inheems is. Van Gewone glanshaver zijn tot nu toe geen archeologische vondsten bekend; zij wordt door sommigen als neofiet beschouwd. De huidige Nederlandse naam, Glanshaver, is pas in de tachtiger jaren van de vorige eeuw ingesteld ter vervanging van het foutieve ‘Frans raaigras’. Raaigras is gereserveerd voor het geslacht Lolium. De oorspronkelijk Nederlandse namen Havergras en Langgras werden tot aan het begin van de vorige eeuw gebruikt.  Zie verder de ‘ecologie en verspreiding’ van Gewone glanshaver en Knolglanshaver.