Goudknopje

Herkenning
Bloemen: Polygaam (bloemen met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen en bloemen met alleen mannelijke of alleen vrouwelijke geslachtsorganen). De alleenstaande bloemen staan op lange stelen. De gele bloemhoofdjes zijn 0,5-1 cm breed. Er zijn alleen buisbloemen. De randbloemen zijn vrouwelijk. Bladeren: De bladen zijn lijnvormig tot langwerpig en iets vlezig. Vaak hebben ze een gave rand, maar soms zijn ze veerdelig. Aan de voet zit een wijde, stengelomvattende schede.

Groeiplaats
Zonnige, open plaatsen (pionier) op natte, stikstofrijke, brakke tot zilte grond. Vaak bij de kust, op plaatsen die (door koeien of ganzen) worden beweid. De plant is vorstgevoelig (klei, veen en zand).

Voorkomen
Zeer zeldzaam in het Lauwersmeergebied, langs de Dollard, in Flevoland, in enkele laagveengebieden in het noorden van Fryslân en in Zeeland.