Graskers

Herkenning
Bloemen: Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen groeien in lange trossen. De witte kroonbladen zijn ongeveer 0,5 mm lang. Bladeren: De onderste bladen zijn langwerpig tot spatelvormig. Ze worden tot 10 cm lang en zijn getand of soms dieper ingesneden. Meestal zijn ze dicht behaard. De stengelbladen zijn lijnvormig tot smal spatelvormig en hebben meestal een gave rand.

Groeiplaats
Zonnige, open plaatsen op vochtige, voedselrijke grond.

Voorkomen
Zeer zeldzaam langs de Waal en de Rijn.