Groene nachtorchis

Groene nachtorchis is een onopvallende plant met kleine, groen tot bruinrood aangelopen bloemen. De soort bloeit in mei op heischrale, onbemeste en matig vochtige graslanden op zwak zure bodems. De soort is daarbij karakteristiek voor open en lage graslandvegetaties. Vroeger was de soort ook bekend van onbemeste drassige graslanden op voedselrijke humeuze zand-, leem- of lössgrond. De soort komt alleen nog voor in Zuid-Limburg, op een grasland in de buurt van Wijlre. Er zijn vele groeiplaatsen verdwenen, o.a. bij Bemelen, Maastricht, Cadier en Keer en Slenaken. Op vrijwel alle groeiplaatsen is Groene nachtorchis verdwenen door bemesting en overbegrazing of juist vervilting van de grasmat en dichtgroei met struweel en bos. Voor kruisbestuiving is de soort afhankelijk van sluipwespen, bijen en kevers, maar de bloemen zijn ook in staat om zichzelf te bestuiven.